Liigu edasi põhisisu juurde
Keskkonnanäitajad

NO3 üldise trendi hindamise metoodika

Nitraaditundlik on ala, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada põhjavees nitraatioonisisalduse, mis ületab 50 milligrammi liitris, või kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud veekogu eutrofeerumise või eutrofeerumisohu (VeeS § 37 lõige 1).

Eestis on määratud Vabariigi Valitsuse 5. novembri 2021. aasta määruse nr 49  alusel Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala, mis koosneb kahest alampiirkonnast – Pandivere piirkonnast ja Adavere-Põltsamaa piirkonnast.

NTA põhjavee seirepunktide protsent, kus nitraatiooni sisaldus ületab 40 mg/l ei suurene või väheneb

NO3 trendi hinnang kujuneb järgnevalt:

Sisend: Andmed nitraatiooni sisalduse kohta. Nitraatiooni trendi hindamisel kasutati riikliku keskkonnaseire nitraaditundliku ala põhjavee seire käigus kogutud andmeid aastatel 2016– 2021 (KESE).

Üldkogumi moodustasid kõik NTA-le jäävad seirepunktid, millest mõõdeti NO3 väärtust. Valimisse võeti NTA seirepunktid, millest on NO3 sisaldust mõõdetud eranditult igal aastal. Seirepunktidest, millest on mõõdetud NO3 sisaldust kvartaalselt (4 korda aastas), võeti aastakeskmised näitajad.

Nitraatiooni trendi arvutamisel on võetud seirepunktid, milledes on NO3 väärtus olnud võrdne või ületanud 40 mg/l kohta. Languses seirepunktide arvutamisel on võrdlus tehtud eelneva aasta näitajatega.

NO3 languse trendi indikaator aasta põhiselt

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Seirepunktid kokku

125

122

119

118

115

114

Seirepunktid NO3=>40 mg/l

42

32

30

38

40

40

Seirepunktid NO3=>40 mg/l

34%

26%

25%

32%

35%

35%

NO3 languses/stab (<1) vrd eelneva aastaga seirepunktide kaupa

 

22

12

9

13

16

NO3 Languses seirepunktid NO3=>40 mg/l

 

69%

40%

24%

33%

40%

 

Nitraatiooni =>40 mg/l sisaldusega seirepunktide osakaal seirepunktide üldarvust 2021. aastal oli  35%, ehk on jäänud samaks võrreldes 2020. aastaga.

2020 ja 2021 aasta võrdluses on 40. seirepunktist, milles NO3 väärtus on ületanud 40 mg/l kohta, on stabiilses ja languses olevate seirepunktide arv kasvanud 3 seirepunkti võrra.

Nitraaditundliku ala seire aruanded leiab KESE infosüsteemist.

 

Avaldatud: 09.04.2023  /  Uuendatud: 11.04.2023