Liigu edasi põhisisu juurde

1997: EMHI 4. teaduskonverents

Ilm ja kliima

Toimus: 25. märts 1997

ETTEKANDED

 • Meetod aluspinnale jõudnud päikesekiirguse hindamiseks satelliitidelt. S.Keevallik
 • Globaalne soojenemine ning õhutemperatuur Eestis. P.Karing
 • Kliima muutused, mis avalduvad lumikatte kestuse ja aluspinna albeedo trendidena Eestis. H.Tooming
 • Kliimaressursside kasutamise efektiivsus maailma põllumajanduses (teoreetiline hinnang). H.Tooming, A.Kallis
 • Territooriumi kaetus meteoroloogilise informatsiooniga. J.Kadaja
 • Mikrokliima kujunemise sessoonsed erinevused. J.Jõgi
 • 1996.a. trombid Eestis. H.Tooming, H.Kotli
 • Ülipikaajalise prognoosi matemaatilis-statistiliste meetodite kasutamisvõimalustest. A.Jaani
 • Eesti mullakliima rajoneerimine. K.Kivi
 • Maanteede meteoroloogia – uus töölõik ilmaprognooside osakonnas. M.Merilain
 • Lüsimeetrilised uurimistööd Eestis. A.Tõnisson
 • Mõned aspektid HBV-mudeli kasutamisest Eestis. A.Reihan
 • Hüdroloogiliste, moteoroloogiliste ja antropogeensete tegurite mõju Peipsi-Pihkva järve vee keemilisele koostisele. S.Kaputerko
 • Aurustumine Narva jõe valgalas. E.Spõndovskaja

STENDIETTEKANDED

 • Haanja kõrgustiku lumeressursi võrdlus Otepää ja Võruga. H.Raudsepp, L.Keppart
 • Eesti territooriumi helioenergeetiline rajoneering. L.Pahapill
 • HBV-mudeli kasutamine Narva jõe vesikonnas (Narva HEJ lävendis). S.Jevrejeva
 • Jõgede äravoolu modelleerimine Peipsi järve veebilansi arvutamiseks Avijõe valgala näitel. O.Kovalenko
 • 1994. a. kuum ja põuane suvi – kas kliima soojenemise tagajärg?  M.Meius
 • Õhuniiskuse vertikaalne muutlikkus Eestis. K.Kleisman