Liigu edasi põhisisu juurde

1994: EMHI teaduskonverents

Ilm ja kliima

Toimus: 23. märts 1994

ETTEKANDED

 • Ülemaailmne Meteoroloogia Organisatsioon ja rahvuslikud meteoroloogia teenistused (P. Karing)
 • Albeedo seosed lumikatte parameetritega (H. Tooming)
 • Lumikatte ja albeedo muutlikkus Eestis viimase 100 aasta jooksul (H. Tooming)
 • Pilvede kiirgushäiritus (S. Keevallik)
 • Eesti õhutemperatuuri muutlikkusest põhjapoolkera üldise soojenemise foonil ja selle võimalikest seostest Päikese aktiivsusega (A. Jaani)
 • Päikese aktiivsuse muutuse mõju temperatuuri reþiimile ja atmosfääri protsessidele Eestis (G. Suhhova)
 • Ööpäevaste maksimaalsete ja minimaalsete õhutemperatuuride statistiline struktuur Eestis (J. Jaagus)
 • Lennundusmeteoroloogia teenistuse olukord ja arenguperspektiivid Eestis (V. Ovtšinnikova)
 • Settevoog Läänemeres (M. Saarso)
 • Meteoroloogiajaamade informatsiooni ülekantavusest (J. Kadaja)
 • Eriti ohtlike ilmanähtuste üldistamisest ja katalogiseerimisest (N. Vavilova)
 • Agrometeoroloogiliste ressursside ratsionaalsest kasutamisest taimekasvatuses (H. Mäetalu)
 • Lehe pind agrometeoroloogilise karakteristikuna ja selle määramine kartulil (T. Tammets)
 • Läti viljasaagi prognoosimise võimalustest (T. Tammets)
 • Keemiline ja termiline reþiim hälvestes (A. Loopman)
 • Järv kui jõgede äravoolu reguleerija (R. Vedom)
 • Veevahetus Läänemere süvakihtides (T. Kõuts)
 • EMHI keskkonna kiirgusseire programmist (H. Putnik)
 • Radooniolukord Eestis (L. Pahapill)
 • Külmadest ja soojadest talvedest (K. Kivi)
 • Mõtted ilmateaduse piirimailt (P. Kõiva)

STENDIETTEKANDED

 •  Meteoroloogiliste keskväärtuste statistiliste näitajate esitamine “Lotus” süsteemi abil (J. Jõgi, T. Tammets, N. Vavilova)