Liigu edasi põhisisu juurde
Uuringud ja aruanded
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 29.02.2024  /  Uuendatud: 19.03.2024

> Vaata ka samal analüüsil põhinevat tuuleenergeetika planeeritava ja hinnangulise võimsuse visualiseeritud töölauda.

Taust


Eesti on seadnud eesmärgid taastuvenergia osakaalu suurendamiseks oma energiatarbimises. See hõlmab tuuleenergia osakaalu tõusu elektritootmises. Käesoleva aasta kevadel puudus selge ülevaade maismaa tuuleparkide eraarenduste hetkeseisust.

Ülevaate andmiseks olemasolevate tuuleparkide kohta saadi rajatud tuulikute andmed Maa-ameti Eesti topograafia andmekogust ja võimsuste arvutamisel kasutati Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni koondatud andmeid. Arvesse võeti suuremaid tuuleparke, kõiki üksiktuulikud ei ole arvestusse kaasatud.

Tuuleenergia arendamiseks on käivitatud kokku 22 kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) eriplaneeringut, mille eesmärgiks on leida sobivaim asukoht tuuleparkide ja nendega seotud taristu rajamiseks (I etapp), millele järgneb detailse lahenduse koostamine. I etapp on edukalt lõpule viidud neljal eriplaneeringu alal (Pärnu linn + Tori vald, Lääne-Nigula, Lääneranna ja Tori põhjaosa) ning hetkel töötatakse välja üksikasjalikud lahendused koos keskkonnamõjude hindamisega.

Võimalus tuuleparkide rajamiseks on ka läbi üldplaneeringu ja selles määratud tuuleenergeetika arendamise jaoks sobilike alade. Tuuleparkide kavandamisel üldplaneeringuga tuuakse välja suure üldistusastmega potentsiaalselt sobilikud alad ning seejärel tehakse täpsemad uuringud järgnevates planeerimisetappides. Üldplaneeringute raames on käsitlenud tuuleenergeetika arendamist 19 valda, neist nelja puhul on koostamisel eskiis.

Kokkuvõte


Arendajate poolt kliimaministeeriumile esitatud planeeritavate arenduste koguvõimsus on nüüdseks 6 300 MW (405 MW liikus detailplaneeringu etappi) ja maatoimingutel põhinev keskkonnaagentuuri hinnanguline võimsus veebruaris kogutud andmete põhjal  on 2 512 MW, moodustades sellest ligikaudu 40%. Hinnanguline koguvõimsus suurenes võrreldes novembrikuise ülevaatega 7%. Planeeritavad arendused on KOV eri- ja üldplaneeringutes käsitlevate tuulealade raames väga erinevates staadiumites. Sellest tulenevalt ei saa järeldada, et kõik arendajate poolt esitatud planeeritavad projektid jõuavad realiseerumiseni.

märksõnad: taastuvenergia, taastuvenergeetika, tuuleenergia, tuuleenergeetika, tuulepark, võimsus, planeering, analüüs