Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Keskkonnaagentuur 2022

Sellelt lehelt leiad infot keskkonnaluba omavate paiksete heiteallikate aastaste heitkoguste ning kasutatud kütuste kohta alates 2019. aastast. Andmeid on võimalik filtreerida aasta, maakonna, kohaliku omavalituse, käitajate ning kasutatud kütuste kaupa. Samuti on võimalik andmeid alla laadida.

Oluline! Keskkonnaluba omavate ettevõtete heitkogused moodustavad ainult osa Eesti aastastest välisõhku paisatud saasteainete heitkogustest. Lisaks arvestame juurde heitkogused kütuste ja lahustite kasutamisel kodumajapidamistest, transpordisektorist,  põllumajanduslikust maakasutusest, jäätmekäitlusest jne. Samuti alla keskkonnaloa künniste jäävate ettevõte tegevustest. Viimane ülevaade Eesti õhusaasteainete heitkoguste osas on leitav siit.

Detailsemad andmed avanevad tabeli päises nimetuste juures olevatele ristikestele klõpsates. Näiteks on aadressandmeid nii võimalik kuvada eraldi veergudes.
Andmete alla laadimiseks klõpsake palun tabeli all paremas nurgas olevale ikoonile Download. Andmeid on võimalik vaadata ka täisekraanil, klõpsates tabeli all paremas nurgas olevale ikoonile Full Screen. Vajutades tabeli all vasakul oleval ikoonil Tableau, avaneb vihik Tableau Public keskkonnas.

 

Avaldatud andmed aastate 2019-2021 kohta (seisuga 14.12.2022)