Liigu edasi põhisisu juurde

Vete terviseplaan 2028-2033


Veemajanduskava on vete terviseplaan, kus nähakse ette milliseid pinnavee- ja põhjaveekogumeid on vaja ravida ja mis on selleks vajalikud tegevused.  

2024.aastal on alustatud vete terviseplaani koostamisega aastateks 2028-2033. 

Vete terviseplaan koostatakse kogumitele, mille seisund ei ole hea. Selleks, et õigesti hinnata veekogude ja põhjavee seisundit ning määrata õiged ravivõtted, on vajalik üle vaadata kogu teadaolev informatsioon veekogude paiknemisest, seire tulemustest, mõjuteguritest ja väga palju muudki. Eristatud on valgala suuruse ja iseloomu alusel 744 pinnaveekogu või selle osa, mille seisundit hinnatakse. Põhjaveekogumid on eristatud olemasolevate geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste kaartide alusel ja neid on 31. 

Varasemaid vete terviseplaane saab vaadata Kliimaministeeriumi kodulehel.

Vete terviseplaan koostatakse koos üleujutusega seotud riskide maandamiskavadega. Dokumentide paralleelne koostamine võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate tegevuste planeerimist ning vältida erinevatest eesmärkidest tulenevaid erimeelsusi.

Vaata lisaks


Päevakajaline

29.05.2024 toimus kaasamisseminar huvigruppide esindajatele. 

Kuidas see mind puudutab?

Mitmete veekogude ja põhjavee tervislik seisund on inimtegevuse tulemusena halvenenud. Terviseplaani koostamise käigus hindame vete seisundit, mõjutegureid ja kavandame vajalikud tegevused olukorra parandamiseks. Sobivate tervendamistegevuste kavandamiseks on vajalik, et kohapealsetest oludest ja vajadustest oleks parim võimalik teave - seda saad anda ainult Sina!

Infoseminarid ja salvestised
Koostatavad dokumendid

(tulekul)

Üleujutustega seotud riskide maandamiskavad

Terviseplaani ja üleujutuste maandamiskava ajajoon


Ajajoon

Esita oma ettepanek!


 

Avaldatud: 27.05.2024  /  Uuendatud: 04.06.2024