Liigu edasi põhisisu juurde

Üleujutuste maandamiskava 2028-2033


Üleujutuste maandamise eesmärk on vähendada üleujutuste esinemise tõenäosust ja nende mõju inimese tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele. Riskide maandamine peab hõlmama kaitset üleujutuste eest, valmisolekut üleujutusteks, üleujutuste prognoosimist ja varajase hoiatuse süsteeme.

Riskijuhtimine koosneb 3 protsessist: riskide hindamine ja riskipiirkondade määramine; üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaartide ajakohastamine; maandamiskavade ajakohastamine ja rakendamine. Kõike seda ajakohastatakse iga 6 aasta tagant. 

Käesoleval hetkel ajakohastatakse riskide hinnangut ja riskipiirkondasid. 

Maandamiskavad koostatakse koos veekogude terviseplaaniga. Dokumentide paralleelne koostamine võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate tegevuste planeerimist ning vältida erinevatest eesmärkidest tulenevaid erimeelsusi.

Täpsemalt varasema riskide hinnangu, kaartide ja maandamiskava kohta saab lugeda Kliimaministeeriumi kodulehel. 

Vaata lisaks


Päevakajaline

29.05.2024 toimus kaasamisseminar huvigruppide esindajatele.

Kuidas see mind puudutab?

Juhul kui sa elad riskipiirkonnas või üleujutusohuga alal, siis hoia end kursis, millised on riskid ja milliseid tegevusi tehakse ning kuidas riske vähendatakse. Juhul kuis sa esindad kohaliku omavalitsust või asjasse puutuvaid riigiasutusi, vaata millised on riskid ja milliseid meetmeid kavadega planeeritakse. 

Koostatavad dokumendid

Tulekul

Infoseminarid ja salvestised
Vete terviseplaan

Informatsioon Veekogude terviseplaani koostamise kohta. 

 

Maandamiskavade ja terviseplaani uuendamise ajajoon


Ajajoon

 

 

Esita oma ettepanek!


Avaldatud: 27.05.2024  /  Uuendatud: 04.06.2024