Liigu edasi põhisisu juurde

Keskkonnaluba omavate heiteallikate heitkogused 2019-2021

Väljaanded & ülevaated
Välisõhk

Sellelt lehelt leiad infot keskkonnaluba omavate paiksete heiteallikate aastaste heitkoguste ning kasutatud kütuste kohta.  Andmeid on võimalik filtreerida aasta, maakonna, kohaliku omavalituse, käitajate ning kasutatud kütuste kaupa. Samuti on võimalik andmeid alla laadida. Andmed aastate 2019-2021 kohta on seisuga 14.12.2022. a.

Oluline! Keskkonnaluba omavate ettevõtete heitkogused moodustavad ainult osa Eesti aastastest välisõhku paisatud saasteainete heitkogustest. Lisaks arvestame juurde heitkogused kütuste ja lahustite kasutamisel kodumajapidamistest, transpordisektorist,  põllumajanduslikust maakasutusest, jäätmekäitlusest jne. Samuti alla keskkonnaloa künniste jäävate ettevõte tegevustest. Viimane ülevaade Eesti õhusaasteainete heitkoguste osas on leitav siit.

Detailsemad andmed avanevad  tabeli päises nimetuste juures olevatele ristikestele klõpsates. Näiteks on aadressandmeid nii võimalik kuvada eraldi veergudes.
Andmete alla laadimiseks klõpsake palun tabeli all paremas nurgas olevale ikoonile Download. Andmeid on võimalik vaadata ka täisekraanil, klõpsates tabeli all paremas nurgas olevale ikoonile Full Screen. Vajutades tabeli all vasakul oleval ikoonil Tableau, avaneb vihik Tableau Public keskkonnas.