Liigu edasi põhisisu juurde

Suurkiskjate uuringud ja inventuurid

Väljaanded & ülevaated
Ulukid

Ilvesed
Ilvesed

Eesti suurkiskjad - karu (Ursus arctos), hunt (Canis lupus) ja ilves (Lynx lynx) on rahvusvahelise tähtsusega liigid ning Euroopas rangelt kaitstavad.

Eestis on nende suurkiskjate asurkonnad ühed Euroopa tugevamad ja elujõulisemad, mistõttu on lubatud siin nende loomade reguleeritud küttimine. Suurkiskjate asurkondade kaitse ja optimaalse kasutamise aluseks on aga järjepidev seire. Siia rubriiki koondatakse suurkiskjate seire ja erinevate rakendusuuringute aruanded, kellest suuremat tähelepanu on pälvinud ilves ja hunt.