Liigu edasi põhisisu juurde

Puidubilanss: Ülevaade puidukasutuse mahtudest 2017

Väljaanded & ülevaated
Mets

PuitPuidubilansi eesmärgiks oli anda ülevaade puidukasutusest 2017. aastal ning esitada sortimentide kaupa puidu allikad (raie, import) ja kasutamine (elanikkonna vajadused, tööstus, eksport).

Lisaks analüüsiti erinevate puittoodete eksporti/importi, tootmist ja kasutamist. Puidubilansse on Eestis koostatud juba alates 2006. aastast; kui varem on puidubilansi koostajaks olnud Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ja SA Erametsakeskus , siis käesoleva bilansi koostajaks on Keskkonnaagentuur. Kokkuleppel EMPLga on töö ülesehituselt võrreldav varasematel aastatel koostatud puidubilanssidega. Kõige olulisem osa tööst on kokkuvõtte lõpus esitatud puidubilansi joonised.

Puidubilansi koostamiseks koguti andmeid väga erinevatest allikatest. Hinnati andmete kvaliteeti ja bilansis kasutamise võimalusi. Kui mõni bilansi alalõik oli kaetud erinevate andmeallikatega, kasutati autori poolt kõige usaldusväärsemaks hinnatud statistikat. Eelistatum oli Statistikaameti statistika ja otse ettevõtetelt saadav info. Kui käsitletava alalõigu kohta ei olnud võimalik saada usaldusväärset statistikat, siis hinnati seda kaudsete andmete abil või eksperthinnanguga. 

 

 

  • Eesti Metsa- ja Puidutööstuse poolt valminud 2006-2016. aasta puidubilansse vaata siit!